Tag

 

TERJEMAHAN SANAD HADITS
BIMBINGAN AKHLAK
Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al habib Umar bin hafidh
maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,
Dan guruku yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah
Alhabib Abdulqadir bin Ahmad Assegaf, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib
Abdullah bin Umar Assyatiri, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan
akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib Ali bin
Muhammad Alhabsyi (simtuddurar), maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib
Abdurrahman Almasyhur (shohibulfatawa), maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib
Abdullah bin Husein bin Thohir, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan
akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib Umar
bin Seggaf Assegaf , maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak
yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib
Hamid bin Umar Ba’alawiy, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan
akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib Ahmad
bin Zein Alhabsyi, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang
diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib
Abdullah bin Alawi Alhaddad (shohiburratib), maka sebaik baik bimbingan akhlak
adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib Umar
bin Abdurrahman Alattas (Shohiburratib), maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Alhabib
Husein bin Abubakar bin Salim, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan
akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Alhabib Abubakar bin Salim (fakhrulwujud), maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Alhabib Ahmad bin Abdurrahman Syahabuddin, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Alhabib Abdurrahman bin Ali (Ainulmukasyifiin), maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Alhabib Ali bin Abubakar (assakraan), maka sebaik baik bimbingan akhlak
adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Alhabib Abubakar bin Abdurrahman Assegaf, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Alhabib Muhammad Mauladdawilah, maka sebaik baik bimbingan akhlak
adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Alhabib Ali bin Alwi Alghayur, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Faqihilmuqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawiy, maka sebaik baik
bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Ali bin Muhammad Shahib Marbath, maka sebaik baik bimbingan akhlak
adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Muhammad Shahib Marbath bin Ali, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Ali Khali’ Qasam bin Alwi, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Alwi bin Muhammad, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Muhammd bin Alwi, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Alwi bin Ubaidillah, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Ubaidillah bin Ahmad Almuhajir, maka sebaik baik bimbingan akhlak
adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Ahmad Almuhajir bin Isa Arrumiy, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Isa Arruumiy bin Muhammad Annaqib, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Muhammad Annaqib bin Ali Al Uraidhiy, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Ali Al Ureidhiy bin Jakfar Asshadiq, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Jakfar Asshadiq bin Muhammad Albaqir, maka sebaik baik bimbingan
akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,
Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Muhammad Albaqir bin Ali Zainal Abidin, maka sebaik baik
bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Ali Zainal abidin Assajjad, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Husein ra, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan
akhlak yang diajarkan padaku,
Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al
Allamah Al Imam Ali bin Abi Thalib kw maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah
bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh Guru mulia Sayyidina Rasulillah
saw, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan
padaku,
Yang bersabda Rasulullah saw : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh Tuhanku, maka
sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku.

Iklan